Părinții l-au adus pe copilul Isus

Luca 2,27

Prezentarea lui Isus în templu
După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, l-au dus la Ierusalim ca să-l ofere Domnului, după cum este scris în Legea Domnului: Orice prim născut de parte bărbătească va fi declarat sfânt pentru Domnul şi să aducă jertfă, după cum este scris în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel.

Şi iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon şi acesta era un om drept şi evlavios care aştepta consolarea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-l vedea pe Cristosul Domnului. A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinţii l-au adus pe copilul Isus, ca să îndeplinească prescrierile Legii cu privire la el, l-a luat în braţele sale şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu spunând: „Acum eliberează-l, Stăpâne, pe slujitorul tău în pace, după cuvântul tău, pentru că ochii mei au văzut mântuirea ta pe care ai pregătit-o în faţa tuturor popoarelor: lumină spre luminarea neamurilor şi spre gloria poporului tău Israel!”
Tatăl şi mama lui se mirau de cele spuse despre el. Simeon i-a binecuvântat şi i-a spus Mariei, mama lui: „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca semn care va stârni împotrivire – ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi – iar ţie, o sabie îţi va străpunge sufletul”. Era acolo şi Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din tribul lui Aşer. Aceasta era mult înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria ei, era acum văduvă şi ajunsese la optzeci şi patru de ani. Ea nu părăsea templul, slujind zi şi noapte prin posturi şi rugăciuni. Venind şi ea chiar la aceeaşi oră, îl preamărea pe Dumnezeu şi vorbea despre [copil] tuturor celor care aşteptau eliberarea Ierusalimului.
Când au împlinit toate după Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era asupra lui.

Luca 2,22-40 / Întâmpinarea Domnului

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]
Scurtă reflecție

Prezentarea lui Isus la Templu nu este un simplu act juridic, ci reprezintă cea dintâi dăruire a Sa lui Dumnezeu Tatăl: Iosif şi Maria dăruiesc copilul lor lui Dumnezeu. Prin acest gest de dăruire, de jertfire a copilului lor, părinţii perfecţionează în absolut jertfele de animale din Vechiul Testament. De fapt, ei îl prezintă la Altarul Templului şi îl dăruiesc ca jertfă pe însuşi Fiul lui Dumnezeu. Fenomenul jertfei este logica întregii vieţi a Mântuitorului: El a venit în lume pentru ca să se dăruiască Tatălui, pentru păcatele tuturor oamenilor. Intenţia lui Isus de a se jertfi pentru noi se va materializa în jertfa Sa de pe Cruce. Iubiţilor! În acest fel ar trebui să se desfăşoare viaţa fiecărui creştin: să fie dăruită tot mai mult lui Dumnezeu Tatăl, după exemplul lui Isus. În fiecare dimineaţă, zi după zi, creştinii ar trebui să-şi dăruiască viaţa lui Dumnezeu. (pr. Tegzeș)

Alte informații

Citește din timp lecturile din zilele de sărbătoare: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 2 februarie 2017
ID intern: 00485