Rodul pomului Crucii

Sf. Teodor Studitul

Cât de prețios este darul Crucii, cât de minunat de contemplat! În Cruce nu există amestec de bine și rău, ca în pomul din paradis: este în întregime frumos de privit și bun de gustat. Rodul acestui pom nu este moartea ci viața, nu întunericul ci lumina.

Acest pom nu ne alungă din paradis, ci ne deschide drumul pe care să ne întoarcem. Acesta a fost pomul cu care Cristos, asemenea unui rege în caleașca sa, a distrus răul, pe domnul morții, și a eliberat rasa umană de sub tirania lui. Acesta a fost pomul cu care Domnul, ca un brav luptător rănit la mâini, picioare și în coapsă, a vindecat rănile păcatului pe care șarpele cel rău le-a adus naturii noastre. Un pom ne-a provocat cândva moartea și un pom ne aduce acum viața.

Ce uimitoare transformare! Ca moartea să devină viață, putrezirea să devină nemurire, rușinea să devină glorie! Are dreptate sfântul apostol să exclame: „să nu îmi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume!” Înțelepciunea supremă ce a înflorit pe cruce a arătat nebunia mândriei înțelepciunii omenești.

Sf. Teodor Studitul

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]
Scurtă reflecție

Pornind de la paralela între Adam și Isus Cristos, văzut ca noul Adam (cf. 1Cor 15,22.45 – mai detaliat aici), mulți sfinți și părinți bisericești fac o paralelă și între pomul din Eden (rodul lui a însemnat moarte) și pomul-cruce (rodul lui fiind mântuirea). Să ne oprim și să reflectăm la pasajul mai amplu din Sf. Teodor Studitul.

Alte informații

Cunoști viața Sfântului Teodor Studitul?

Citește despre viața lui

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 27 aprilie 2016
ID intern: 00128