Sfinții Trei Ierarhi

Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte. Nici nu se aprinde o candelă şi se pune sub obroc, ci pe candelabru ca să lumineze pentru toţi cei din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii. Nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc. Căci, adevăr vă spun, mai înainte de a trece cerul şi pământul, nici o iotă şi nici o linioară nu va dispărea din Lege, până ce nu se vor împlini toate. Aşadar, dacă cineva va încălca una dintre aceste porunci mai mici şi-i va învăţa astfel pe oameni, va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor. Dar dacă cineva le va împlini şi va învăţa astfel, acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor.

Matei 5,14-19;11,27-28 / Sfinții Trei Ierarhi

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Ce prăpastie între sfinţi şi omul de azi, în felul de a concepe şi trăi credinţa. Credinţa omului de azi zace în unul din sertarele memoriei; ea nu mai este regula lui de viaţă, nu îi însufleţeşte gândurile şi faptele de fiecare zi. Se întreabă el oare: Ce ar gândi Cristos în această problemă, ce ar spune şi cum s-ar purta El în această situaţie, dacă ar fi în locul meu? Se străduieşte el să-L oglindească pe Cristos în viaţa sa? Şi urmarea tristă a acestui divorţ între credinţă şi trăirea ei practică este dureroasa realitate de sub ochii noştri. Căci ce vedem? Omul, în loc să-şi modeleze viaţa după credinţă, îşi modelează credinţa după viaţă, în loc să divinizeze omenescul din el, umanizează divinul şi, astfel, schimbându-şi convingerile după faptele sale nelegiuite, după patimi, omul devine eretic nu numai în faptă, ci şi în credinţă. (pr. Neamțiu)

Alte informații

Citește din timp lecturile din zilele de sărbătoare: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 30 ianuarie 2017
ID intern: 00481