Trei izvoare fără de sfârșit

Sf. Maria Margareta Alacoque

Din această Inimă divină se revarsă trei izvoare fără de sfârșit. Primul este izvorul de milostivire pentru păcătoși, care varsă în inimile lor sentimente de căință. Al doilea este izvorul de caritate, ce îi ajută pe toți cei aflați în nevoie și în special pe cei care caută perfecțiunea, pentru a găsi mijloacele de depășire a dificultăților lor. Din al treilea izvor curge iubirea și lumina spre câștigul prietenilor Săi care au atins perfecțiunea; dorește ca aceștia să se unească cu El pentru ca să fie părtași cunoașterii și legilor Sale și, în modurile lor proprii, să se dedice în întregime progresului slavei Sale.

Sf. Maria Margareta Alacoque

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Alte informații

Cunoști viața Sfintei Maria Margareta Alacoque?

Citește despre viața ei

Tehnice

Realizare grafică: Radu C. Cristofor
Data publicării: 3 iunie 2016
ID intern: 00189