Vă voi da o inimă de carne

Ezechiel 36,26

Vă voi lua dintre neamuri și vă voi aduna
dintre toate țările și vă voi aduce în pământul vostru.
Vă voi stropi cu apă curată și vă veți curăți;
vă voi curăți de toate întinările voastre
și de toți idolii voștri vă voi purifica.
Vă voi da o inimă nouă și un duh nou voi pune în voi;
voi îndepărta inima de piatră din trupul vostru
și vă voi da o inimă de carne.
Duhul Meu îl voi pune în voi
și vă voi face să umblați după hotărârile Mele,
să păziți și să împliniți judecățile Mele.
Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri;
voi veți fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul vostru.

Ezechiel 36,24-28

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]
Alte informații

Pasajul este din Ezechiel 36. Găsești tot textul online pe DeiVerbum.ro.

Citește textul integral
Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 13 martie 2017
ID intern: 00522