Vino și vezi

Ioan 1,46

A doua zi Isus voia să plece în Galileea și a găsit pe Filip. Și i-a zis Isus: Urmează-Mi. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege și proorocii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret. Și i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino și vezi. Isus a văzut pe Natanael venind către El și a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleșug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoști? A răspuns Isus și i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești regele lui Israel. Răspuns-a Isus și i-a zis: Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Și i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului.

Ioan 1,43-51 / Duminica 1 din Post

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Când trăim o experiență frumoasă și prețioasă simțim nevoia să o împărtășim. Vrem ca și alții să o trăiască. Și atunci le spunem: „Vino și vezi”. Pasajul evanghelic de mai jos este și o invitație la a avea curajul de a adresa prietenilor noștri, care nu îl cunosc – deloc sau poate insuficient – pe Dumnezeu să vină și să îl vadă… să îl asculte în Biblie… să îl primească în Euharistie.

Alte informații

Citește din timp lecturile de duminică: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 19 martie 2016
ID intern: 00035