Eu mă rog pentru ei

Ioan 17,9

După ce a spus Isus acestea, ridicându-şi ochii spre cer, a zis: „Tată, a venit ceasul: glorifică-l pe Fiul tău ca Fiul să te glorifice pe tine, pentru ca, precum i-ai dat putere asupra fiecărui om, să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care i-ai dat lui. Iar viaţa veşnică aceasta este: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos. Eu te-am glorificat pe pământ, împlinind lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Şi acum, Tată, glorifică-mă la tine însuţi cu gloria pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi fost lumea.

Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care tu mi i-ai dat din lume. Ai tăi erau şi mi i-ai dat, iar ei au ţinut cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat este de la tine, căci cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că am ieşit de la tine şi au crezut că tu m-ai trimis.

Eu mă rog pentru ei. Nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi i-ai dat, pentru că sunt ai tăi. Şi toate ale mele sunt ale tale, şi ale tale sunt ale mele, şi am fost glorificat în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, iar eu vin la tine. Tată sfânt, păstrează-i în numele tău pe care mi l-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi. Cât timp am fost cu ei, eu i-am păstrat în numele tău pe care mi l-ai dat şi i-am păzit şi nimeni dintre ei nu s-a pierdut în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Acum însă, vin la tine şi spun acestea în lume ca să aibă bucuria mea deplină în ei.

Ioan 17,1-13 / Duminica 7 după Paști

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]
Scurtă reflecție

[Este și duminica Sfinților Părinți de la NIceea] Preotul Arie, în jurul anului 300, învăţa că Isus Cristos nu este Dumnezeu, deci de aceeaşi fiinţă cu Tatăl, ci numai o creatură desăvârşită a lui Dumnezeu, prin care El, Dumnezeu, a creat lumea. Drept urmare, Biserica, în scopul de a restabili adevărul şi de a apăra pe fiii săi de primejdia acestei erezii, s-a adunat în anul 325 în primul conciliu ecumenic, la Niceea, unde cei 318 părinţi Episcopi din lumea creştină de pe atunci l-au condamnat pe Arie ca eretic şi au definit în mod limpede şi solemn adevărul despre divinitatea lui Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu, prin textul următor: “Cred într-unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Unicul născut, care din Tatăl s-a născut înaintea tuturor veacurilor, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, de aceeaşi fiinţă cu Tatăl şi prin care toate s-au făcut”. (pr. Neamțiu)

Alte informații

Citește din timp lecturile de duminică: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică
Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 11 iunie 2016
ID intern: 00203