Isus a sosit la Ioan să fie botezat de el

Matei 3,13

Botezul lui Isus
Atunci a sosit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan încerca să-l oprească spunându-i: „Eu trebuie să fiu botezat de tine, şi tu vii la mine?” Însă Isus i-a răspuns: „Lasă acum, căci aşa se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea”. Atunci el l-a lăsat. După ce a fost botezat, Isus a ieşit îndată din apă. Şi iată că s-au deschis cerurile şi l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind deasupra lui. Şi iată, un glas din ceruri spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit mulţumirea”.

Matei 3,13-17 / Botezul Domnului

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Botezul Domnului este manifestarea lui Dumnezeu în Omul-Cristos, adică punerea în lumină a faptului că Omul adevărat născut în ieslea din Bethleem este totodată şi Dumnezeu adevărat, în una şi aceeaşi persoană divină, Isus Cristos. De aceea, Botezul Domnului se mai numeşte şi Arătarea Domnului sau Teofanie – apariţia lui Dumnezeu -, sau Epifanie, adică arătarea sub formă omenească a lui Dumnezeu. Pentru ca lumea care L-a văzut copil în iesle, ca pe un copil oarecare, nu cumva, sedusă de aparenţe, să creadă că Isus Cristos nu e decât un om şi nimic mai mult, El îşi arată astăzi dumnezeirea Sa, demonstrând în faţa unei mulţimi dintre cele mai împestriţate – ostaşi, mercenari, saducei, farisei, vameşi, oameni de rând, ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorul – adevărul fundamental al religiei noastre, acela că El, care astăzi Se botează în Iordan, este Fiul lui Dumnezeu, născut din veci din Tatăl, Dumnezeu adevărat şi om adevărat în una şi aceeaşi persoană, divină: Isus Cristos, Mântuitorul trimis în lume. (pr. Neamțiu)

Alte informații

Citește din timp lecturile sărbătorii: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 6 ianuarie 2017
ID intern: 00459