Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul

Moartea lui Ioan Botezătorul
Regele Irod a auzit de el, căci numele lui devenise cunoscut şi se spunea: „Ioan Botezătorul a înviat din morţi şi de aceea puterea minunilor lucrează în el”. Alţii, însă, spuneau: „Este Ilie”, iar alţii spuneau: „Este un profet ca unul dintre profeţi”. Auzind, Irod a zis: „Ioan, pe care eu l-am decapitat, acesta a înviat”. Căci însuşi Irod trimisese ca să-l prindă pe Ioan şi să-l lege în închisoare din cauza Irodiadei, soţia fratelui său, Filip, pe care o luase de soţie.Pentru că Ioan îi spusese lui Irod: „Nu-ţi este permis s-o iei pe soţia fratelui tău”. Iar Irodiada îl ura şi voia să-l omoare, dar nu putea, pentru că Irod se temea de Ioan, ştiindu-l om drept şi sfânt, şi îl ocrotea. Când îl asculta era foarte stingherit, dar îl asculta cu plăcere.
A venit însă o zi potrivită când Irod, cu ocazia aniversării zilei sale de naştere, a dat un banchet pentru demnitarii săi, pentru ofiţeri şi cei mai de vază din Galileea. Intrând, fiica Irodiadei a dansat şi a plăcut lui Irod şi celor care erau cu el la masă. Atunci, regele i-a zis fetei: „Cere-mi orice vrei şi îţi voi da”.Şi i-a jurat: „Orice îmi vei cere, îţi voi da, până la jumătate din regatul meu”. Atunci ea a ieşit şi a spus mamei sale: „Ce să cer?” Aceasta i-a zis: „Capul lui Ioan Botezătorul”. Şi, îndată, intrând în mare grabă la rege, i-a cerut: „Vreau să-mi dai imediat pe tavă capul lui Ioan Botezătorul”. Regele s-a întristat foarte mult. Dar, din cauza jurământului şi a comesenilor, nu a voit s-o refuze. Regele a trimis un soldat din gardă şi i-a poruncit să-i aducă îndată capul lui Ioan. Acela s-a dus, l-a decapitat în închisoare şi a adus capul pe tavă, l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Când au auzit discipolii lui, au venit, i-au luat trupul şi l-au pus în mormânt.
Apostolii s-au adunat la Isus şi i-au povestit toate câte au făcut şi ce au învăţat.

Marcu 6,14-30 / Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Uciderea Sfântului Ioan Botezătorul este un strigăt peste veacuri împotriva îmbuibării, luxului, beţiei, destrăbălării, omicidiului, împotriva tuturor păcatelor ce izvorăsc din necumpăt; este un strigăt de alarmă şi chemare la sobrietatea şi înfrânarea propovăduite de profetul pustiului cu cuvântul şi cu propria-i pildă: “Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia cerurilor.” Am putea, oare, tăgădui actualitatea acestei chemări, acestui avertisment într-o lume în care se pare că “pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii” înrobesc tot mai mult sufletele? (pr. Neamțiu)

Alte informații

Citește din timp lecturile sărbătorii: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 29 august 2016
ID intern: 00285