Veniți, căci iată totul este gata!

Luca 14,17

Dar el i-a zis: „Un om a dat o cină mare şi i-a invitat pe mulţi, iar la ora cinei l-a trimis pe servitorul său să spună celor pe care îi invitase: «Veniţi, căci iată totul este gata!» Dar, unul după altul, au început toţi să se scuze. Primul i-a spus: «Mi-am cumpărat un ogor şi trebuie să merg să-l văd. Te rog, primeşte scuzele mele!» Un altul a spus: «Am cumpărat cinci perechi de boi şi merg să-i încerc. Te rog, primeşte scuzele mele!» Iar un altul i-a spus: «Tocmai acum m-am însurat şi nu pot să vin». Întorcându-se, servitorul a spus acestea stăpânului său. Atunci, stăpânul casei s-a înfuriat şi i-a spus servitorului: «Mergi îndată prin pieţele şi pe străzile cetăţii şi adu-i aici pe săraci, pe infirmi, pe orbi şi pe şchiopi». Servitorul i-a spus: «Stăpâne, s-a făcut ce ai poruncit şi încă mai este loc». Atunci, stăpânul i-a zis servitorului: «Ieşi pe drumuri şi cărări şi constrânge-i să intre pentru ca să mi se umple casa. Căci vă spun că nici unul dintre oamenii care fuseseră chemaţi nu va gusta din cina mea»”.

Luca 14,16-24 / Duminica 28 după Rusalii

[etichete]

Fii Cristofor!

[share]

Scurtă reflecție

Stăpânul sărbătorii s-a asigurat de două ori că oaspeţii săi au primit invitaţiile. A trimis două invitaţii fiecăruia: prima a fost spunând fiecăruia în parte că este invitat; a doua, în ziua cinei mari, anunţând că totul este pregătit: “Veniţi, că iată toate sunt gata.” “Veniţi!” Evanghelia nu este atât o poruncă, ci mai degrabă o propunere; nu atât o cerinţă cât un dar – o invitaţie la a lua parte la bucuria incredibilă a Împărăţiei. “Veniţi!” Dumnezeu vă aşteaptă! El este gata să îi primească pe săraci, pe orbi, pe şchiopi. El este pregătit pentru toţi cei care şi-au trăit existenţa pe autostrăzile dar şi pe străduţele vieţii. El îi invită pe toţi: “Veniţi, că iată toate sunt gata.” (pr. Coniaris)

Alte informații

Citește din timp lecturile de duminică: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 10 decembrie 2016
ID intern: 00415