Veniți, căci iată totul este gata!

Luca 14,17

Dar el i-a zis: „Un om a dat o cină mare şi i-a invitat pe mulţi, iar la ora cinei l-a trimis pe servitorul său să spună celor pe care îi invitase: «Veniţi, căci iată totul este gata!» Dar, unul după altul, au început toţi să se scuze. Primul i-a spus: «Mi-am cumpărat un ogor şi trebuie să merg să-l văd. Te rog, primeşte scuzele mele!» Un altul a spus: «Am cumpărat cinci perechi de boi şi merg să-i încerc. Te rog, primeşte scuzele mele!» Iar un altul i-a spus: «Tocmai acum m-am însurat şi nu pot să vin». Întorcându-se, servitorul a spus acestea stăpânului său. Atunci, stăpânul casei s-a înfuriat şi i-a spus servitorului: «Mergi îndată prin pieţele şi pe străzile cetăţii şi adu-i aici pe săraci, pe infirmi, pe orbi şi pe şchiopi». Servitorul i-a spus: «Stăpâne, s-a făcut ce ai poruncit şi încă mai este loc». Atunci, stăpânul i-a zis servitorului: «Ieşi pe drumuri şi cărări şi constrânge-i să intre pentru ca să mi se umple casa. Căci vă spun că nici unul dintre oamenii care fuseseră chemaţi nu va gusta din cina mea»”.

Luca 14,16-24 / Duminica 28 după Rusalii

Fii Cristofor!

Îți place mesajul din această pagină? Dacă da, te invităm să fii Cristofor, adică purtător de Cristos, distribuind mesajul paginii în rețelele sociale pe care le folosești. Ai la dispoziție butoanele din stânga paginii, sau butonul de mai jos, care te va conduce la această postare pe pagina noastră de Facebook!
Scurtă reflecție

Stăpânul sărbătorii s-a asigurat de două ori că oaspeţii săi au primit invitaţiile. A trimis două invitaţii fiecăruia: prima a fost spunând fiecăruia în parte că este invitat; a doua, în ziua cinei mari, anunţând că totul este pregătit: “Veniţi, că iată toate sunt gata.” “Veniţi!” Evanghelia nu este atât o poruncă, ci mai degrabă o propunere; nu atât o cerinţă cât un dar – o invitaţie la a lua parte la bucuria incredibilă a Împărăţiei. “Veniţi!” Dumnezeu vă aşteaptă! El este gata să îi primească pe săraci, pe orbi, pe şchiopi. El este pregătit pentru toţi cei care şi-au trăit existenţa pe autostrăzile dar şi pe străduţele vieţii. El îi invită pe toţi: “Veniţi, că iată toate sunt gata.” (pr. Coniaris)

Alte informații

Citește din timp lecturile de duminică: apostolul și evanghelia. O poți face de exemplu consultând agenda liturgică online.

Agenda liturgică

Tehnice

Realizare grafică: Oana C. Cristofor
Data publicării: 10 decembrie 2016
ID intern: 00415